Правила прийому

Правила прийому до державного навчального закладу «Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості»

I. Підготовка соціальних працівників

1.1. Дані Правил а прийому до Державного навчального закладу «Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» (далі ДНЗ «Одеський центр ПТО ДСЗ») розроблені відповідно до статті 14 Закону України "Про професійно-технічну освіту", «Положення про навчальний заклад державної служби зайнятості», затвердженого наказом Міністерства праці України № 64 від 02.08.1996 року, «Положення про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 225 від 20.06.2000 року, Статуту Державного навчального закладу «Одеський центр професійно - технічної освіти державної служби зайнятості», на підставі наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічн их навчальних закладів України» № 441 від 06.06.2006 року.
1.2. До ДНЗ «Одеський центр ПТО ДСЗ» приймаються безробітні, працюючі робітники та інші особи, які мають повну загальну середню освіту.
Відповідно до «Положення про навчальний заклад державної служби зайнятості», затвердженого наказом Міністерства праці України № 64 від 02.08.1096 року, ДНЗ «Одеський центр ПТО ДСЗ» відповідно до ліцензованих в установленому порядку професій, спеціальностей та обсягів навчання здійснює прийом на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
• безробітних, які зареєстровані в службі зайнятості;
• працівників підприємств, організацій, установ на договірних умовах;
• приватних осіб на договірних умовах.
1.3. Першочергове право на зарахування до складу навчальних груп надається громадянам із числа безробітних за направленнями центрів зайнятості.
1.4. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.
Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
1.5. Прийом до ДНЗ «Одеський центр ПТО ДСЗ» здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник" та "молодший спеціаліст". Підготовка робітників високого рівня кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" здійснюється занаявності освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідним напрямом (спеціальністю).

II.Порядок та умови прийому

2.1. Прийом до ДНЗ «Одеський центр ПТО ДСЗ» проводиться згідно вимог, встановлених освітньо-кваліфікаційними характеристиками ДСПТО України за обраними професіями на підставі направлень центрів зайнятості, підприємств, організацій, установ та договорів з фізичними особами.
2.2. Прийом громадян на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації здійснюється згідно Плану-графіку формування навчальних груп ДНЗ «Одеський центр ПТО ДСЗ», затвердженого та узгодженого в установленому порядку. Протягом навчального року за місяць до формування навчальних груп до Плану-графіку можуть вноситися зміни за узгодженням з Одеським обласним центром зайнятості.
2.3. План-графік формування навчальних груп, в якому вказується Перелік професій, види підготовки, терміни навчання, заплановані обсяги прийому та освітньо-кваліфікаційний рівень випускників, розміщується на сайті ДНЗ «Одеський центр ПТО ДСЗ» та сайті Одеського обласного центру зайнятості.
2.4. Правила прийому до ДНЗ «Одеський центр ПТО ДСЗ» доводяться до відома населення та регіональних центрів зайнятості через засоби масової інформації та шляхом розміщення на сайті навчального закладу та регіонального центру зайнятості.
2.5. Прийом безробітних до ДНЗ «Одеський центр ПТО ДСЗ» здійснюється згідно з рекомендаціями Методичної ради державної служби зайнятості «Про механізм взаємодії регіональних центрів зайнятості з Центрами професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» (лист ДЦЗ №ДЦ-01-3106/06-11 від 04.04.2011 року).
2.6. Регіональні центри зайнятості в місячний термін, але не пізніше, ніж за шість робочих днів до дати початку навчання групи за професією направляють до ДНЗ «Одеський центр ПТО ДСЗ» листи-заявки на навчання безробітних, в яких зазначається професія (напрям), за якою необхідно провести навчання, форма навчання, місце проведення виробничої практики, орієнтовна дата початку навчання, кількість слухачів із зазначенням їх ПІБ та дати народження, кількість слухачів, які будуть проживати у гуртожитку.
Безробітні приймаються на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації на підставі направлень.
2.7. Працівники підприємств, організацій, установ приймаються напрофесійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації на підставі направлень та укладених з роботодавця ми договорів.
2.8. Приватні особи зараховуються до навчальних груп на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації на підставі укладених з ними договорів.
2.9. При прийомі перелічених в п.п.2.5.-2.7. цього положення громадян обов’язко во враховується наявність всіх документів відповідно до виду професійної підготовки.
2.10. Прийом заявок від центрів зайнятості та юридичних осіб, особистих заяв від фізичних осіб, усі необхідні для вступу до ДНЗ документи приймає навчальна частина ДНЗ «Одеський центр ПТО ДСЗ» .
2.11. В разі необхідності в навчальному закладі може проводитись вхідне тестування з метою виявлення рівня базових знань слухачів з теоретичної ті практичної підготовки за обраною професією.

III.Документи для вступу

3.1. Для вступу до ДНЗ «Одеський центр ПТО ДСЗ» безробітні, які направляються на навчання регіональним центром зайнятості, надають наступні документи:
• Направлення центру зайнятості на навчання;
• Направлення центру зайнятості на поселення в гуртожиток (за потребою);
• Медичну довідку за формою 086-У (оригінал та 2 копіїї); у разі навчання за професією, яка входить до переліку робіт з підвищеною небезпекою (електрогазозварник, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, оператор котельні), слухачі надають медичну довідку щодо можливості виконання робіт з обраної професії та довідки від нарколога та психіатра;
• Медичну книжку у разі навчання за професіями сфери послуг та торгівлі (кухар, бармен, офіціант, покоївка, манікюрник, педикюрник, перукар, адміністратор, контролер-касир, продавець продовольчих товарів);
• Паспорт (оригінал та 2 копії);
• Ідентифікаційний код (оригінал та 2 копії);
• Копія атестату або свідоцтва про освіту;
• Свідоцтво про шлюб або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо пітвердження дошлюбного прізвища (якщо прізвище в атестаті або свідоцтві про освіту не співпадає з прізвищем у паспорті);
• Трудову книжку (у разі потреби запису в ній, яку визначає базовий центр зайнятості);
• Фотокартки, розміром 3×4 см (2 шт.). для слухачів, які входять до переліку робіт з підвищеною небезпекою (електрогазозварник, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, оператор котельні) (3 шт.) ;
• Довідку на педикулез (за умови поселення до гуртожитку);
• Для проходження навчання за видами підготовки: підвищення кваліфікації та перепідготовка за робітничими професіями слухачі надають оригінал диплому або свідоцтва про присвоєння (підвищення) відповідного розряду робітничої кваліфікації державного зразка та оригінал або завірену у встановленому порядку копію трудової книжки з записом про стаж роботи за даною професією та робітничим розрядом.
3.2. Для вступу до навчального закладу особи, які направляються на навчання підприємствами, установами та організаціями, надають наступні документи:
• Направлення на навчання від підприємства, установи, організації;
• Направлення на поселення в гуртожиток (за потребою);
• Медичну довідку за формою 086-У (оригінал та 2 копіїї); у разі навчання за професією, яка входить до переліку робіт з підвищеною небезпекою (електрогазозварник, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, оператор котельні), слухачі надають медичну довідку щодо можливості виконання робіт з обраної професії та довідки від нарколога та психіатра;
• Медичну книжку у разі навчання за професіями сфери послуг та торгівлі (кухар, бармен, офіціант, покоївка, манікюрник, педикюрник, перукар, адміністратор, контролер-касир, продавець продовольчих товарів);
• Паспорт (оригінал та 2 копії);
• Ідентифікаційний код (оригінал та 2 копії);
• Копія атестату або свідоцтва про освіту;
• Свідоцтво про шлюб або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо пітвердження дошлюбного прізвища (якщо прізвище в атестаті або свідоцтві про освіту не співпадає з прізвищем у паспорті);
• Трудову книжку (у разі потреби запису в ній);
• Фотокартки, розміром 3×4 см (2 шт.). для слухачів, які входять до переліку робіт з підвищеною небезпекою (електрогазозварник, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, оператор котельні) (3 шт.) ;
• Довідку на педикулез (за умови поселення до гуртожитку);
• Для проходження навчання за видами підготовки: підвищення кваліфікації та перепідготовка за робітничими професіями слухачі надають оригінал диплому або свідоцтва про присвоєння (підвищення) відповідного розряду робітничої кваліфікації державного зразка та оригінал або завірену у встановленому порядку копію трудової книжки з записом про стаж роботи заданою професією та робітничим розрядом.
3.3. Особи, які вступають до ДНЗ «Одеський центр ПТО ДСЗ» за рахунок власних коштів, надають наступні документи:
• Особисту заяву про вступ до ДНЗ «Одеський центр ПТО ДСЗ» із зазначенням обраної професії (спеціальності) та спеціалізації, форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:
• документ про освіту (оригінал або його завірену копію);
• документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" (для проходження навчання за видами підготовки: підвищення кваліфікації та перепідготовка за робітничими професіями) (оригінал або його завірену копію);
• Медичну довідку за формою 086-У (оригінал та 2 копіїї); у разі навчання за професією, яка входить до переліку робіт з підвищеною небезпекою (електрогазозварник, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, оператор котельні), слухачі надають медичну довідку щодо можливості виконання робіт з обраної професії та довідки від нарколога та психіатра;
• Медичну книжку у разі навчання за професіями сфери послуг та торгівлі (кухар, бармен, офіціант, покоївка, манікюрник, педикюрник, перукар, адміністратор, контролер-касир, продавець продовольчих товарів);
• Паспорт (оригінал та 2 копії);
• Ідентифікаційний код (оригінал та 2 копії);
• Копія атестату або свідоцтва про освіту;
• Свідоцтво про шлюб або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо пітвердження дошлюбного прізвища (якщо прізвище в атестаті або свідоцтві про освіту не співпадає з прізвищем у паспорті);
• Трудову книжку (у разі потреби запису в ній);
• Фотокартки, розміром 3×4 см (2 шт.). для слухачів, які входять до переліку робіт з підвищеною небезпекою (електрогазозварник, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, оператор котельні) (3 шт.) ;
• Довідку на педикулез (за умови поселення до гуртожитку);
Довідку на педикулез (за умови поселення до гуртожитку);
Документ про відношення до військової служби та документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто в строки, визначені для подання документів.

IV.Зарахування

4.1. Зарахування безробітних та до ДНЗ «Одеський центр ПТО ДСЗ» здійснюється за наказом директора на підставі направлення на навчання, що видане базовими центрами зайнятості, підприємствами, організаціями, установами.
4.2. На першочергове зарахування до ДНЗ «Одеський центр ПТО ДСЗ» мають право інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, та діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків за умови надання відповідних підтверджуючих документів.
4.3. Зарахування до навчального закладу слухачів, які будуть навчатися за власні кошти або за кошти підприємства, здійснюється наказом директора на підставі особистої заяви та підписаної угоди про оплату за навчання.
4.4. Після зарахування до навчального закладу осіб з числа безробітних, які направлені регіональним центром зайнятості, регіональний центр зайнятості укладає договір на навчання з ДНЗ «Одеський центр ПТО ДСЗ».

V.Прикiнцевi положення

5.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом десяти днів від дня їх початку, відраховуються з навчального закладу.
5.2. Особам, які не зараховані до ДНЗ "Одеський центр ПТО ДСЗ", а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.

Запрошуємо на навчання

Сьогодні Одеський ЦПТО ДСЗ – це один з найбільш сучасних навчальних закладів професійної освіти в Україні, в якому можна навчатись, підвищувати кваліфікацію за 32 професіями та близько 50 напрямками курсів цільового призначення.

І на цьому ми не зупиняємось, а впевнено крокуємо ВПЕРЕД!

Одеський центр професійно-технічної освіти

За більш детальною інформацією звертайтесь
за телефонами нижче або приходьте.

Приймальня: тел. (048) 705-44-05 факс (048) 705-44-01 Секретар навчальної частини: тел. (048) 705-44-11
mail@profcentre.odessa.ua
м. Одеса, вул. І. Рабіна 18а
понеділок-четвер, 8:00-17:00 п'ятниця 8:00-15:45 субота-неділя вихідні