Кваліфікаційний центр

Кваліфікаційний центр

Кваліфікаційний центр – суб’єкт, уповноважений Національним агентством кваліфікацій здійснювати оцінювання і визнання результатів навчання, здобутих особами шляхом формальної, неформальної або інформальної освіти, присвоєння та/або підтвердження відповідних професійних кваліфікацій, визнання відповідних професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах, на підставі сертифікату про акредитування такого кваліфікаційного центру, і внесений до Реєстру кваліфікаційних центрів у складі Реєстру кваліфікацій.

Рішенням Національного агентства кваліфікацій № 2 від 25 листопада 2022 року ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ» акредитований як кваліфікаційний центр, про що внесено запис до Реєстру кваліфікацій за № 17 від 25 листопада 2022 року.

Кваліфікаційний центр утворюється та ліквідується у встановленому законом порядку. Кваліфікаційний центр здійснює свою діяльність як юридична особа – ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ».

У своїй діяльності кваліфікаційний центр керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, іншими актами у сфері кваліфікацій, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, методичними рекомендаціями Національного агентства кваліфікацій.

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Контактна особа
Бєлайчук Людмила Федорівна
методист

Контактний номер телефону:
(048) – 705 – 44 - 24

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1.
Вартість освітньої послуги з присвоєння та/або підтвердження професійної кваліфікації «Електрогазозварник»
1.1.
З витратними матеріалами Центру
5265.00 грн
1.2.
З власними витратними матеріалами
2175.00 грн
2.
Вартість проживання в гуртожитку (за необхідністю здобувачеві надається місце в гуртожитку Центра)
178 грн. за добу
3.
Графік (періодичність) проведення процедури присвоєння та/або підтвердження професійної кваліфікації «Електрогазозварник»
Один раз на місяць (в останній тиждень місяця)

Загальні відомості про кваліфікаційний центр

Основні завдання Центру

1) оцінювання та визнання результатів навчання, присвоєння та/або підтвердження професійних кваліфікацій за процедурами, які дають змогу оцінити результати навчання, здобуті шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти, з видачею особі документів про присвоєння та/або підтвердження відповідних професійних кваліфікацій;

2) визнання професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах, з видачею особі відповідних документів.

Функції Центру

Кваліфікаційний центр виконує такі функції:

1) розробляє та впроваджує процедури оцінювання та визнання результатів навчання, присвоєння та/або підтвердження професійних кваліфікацій (далі – процедури оцінювання), які дають змогу оцінити результати навчання, здобуті шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти, запобігти недоброчесності, необґрунтованим або помилковим рішенням під час оцінювання, забезпечують неупередженість щодо здобувачів, відповідають політиці рівних можливостей і не містять привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного або соціального походження, майнового стану, місця проживання, іншими ознаками;

2) забезпечує оприлюднення інформації про умови та процедури оцінювання, про професійні стандарти та вимоги до оцінювання результатів навчання, порядок визнання професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах;

3) розробляє контрольно-оцінювальні матеріали, необхідні для проведення процедур оцінювання;

4) забезпечує необхідні умови для організації і проведення процедур оцінювання, зокрема, наявність необхідних матеріально-технічних ресурсів для проведення оцінювання відповідно до вимог професійних стандартів та вимог законодавства з охорони праці;

5) забезпечує належну кількість і кваліфікацію оцінювачів;

6) забезпечує захист інформації про контрольно-оцінювальні матеріали, персональні дані здобувачів професійних кваліфікацій та оцінювачів від несанкціонованого доступу;

7) проводить процедури оцінювання здобувачів професійних кваліфікацій;

8) за підсумками процедури оцінювання видає документ, що підтверджує факт присвоєння/підтвердження відповідної професійної кваліфікації та дозволяє виконувати певний вид роботи або здійснювати професійну діяльність;

9) забезпечує право на оскарження підсумків результатів процедур оцінювання;

10) здійснює визнання професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах, та видає документи, що підтверджують факт визнання таких кваліфікацій;

11) подає Національному агентству кваліфікацій відомості про присвоєні/підтверджені професійні кваліфікації для їх внесення до Реєстру кваліфікацій;

12) надає інформацію та консультації з питань процедур оцінювання, порядку визнання професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах;

13) виконує інші функції з метою реалізації покладених на Центр завдань.

Кваліфікаційний центр надає послуги на підставі письмових заяв здобувачів (заявників), зокрема, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проживають та/або перебувають на території України, біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

Професійна кваліфікація «Електрогазозварник»

Запрошуємо на навчання

Сьогодні Одеський ЦПТО ДСЗ – це один з найбільш сучасних навчальних закладів професійної освіти в Україні, в якому можна навчатись, підвищувати кваліфікацію за 32 професіями та близько 50 напрямками курсів цільового призначення.

І на цьому ми не зупиняємось, а впевнено крокуємо ВПЕРЕД!

Одеський центр професійно-технічної освіти

За більш детальною інформацією звертайтесь
за телефонами нижче або приходьте.

Приймальня: тел. (048) 705-44-05 факс (048) 705-44-01 Секретар навчальної частини: тел. (048) 705-44-11
mail@profcentre.odessa.ua
м. Одеса, вул. І. Рабіна 18а
понеділок-четвер, 8:00-17:00 п'ятниця 8:00-15:45 субота-неділя вихідні