Кваліфікаційний центр

Кваліфікаційний центр

Кваліфікаційний центр – суб’єкт, уповноважений Національним агентством кваліфікацій здійснювати оцінювання і визнання результатів навчання, здобутих особами шляхом формальної, неформальної або інформальної освіти, присвоєння та/або підтвердження відповідних професійних кваліфікацій, визнання відповідних професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах, на підставі сертифікату про акредитування такого кваліфікаційного центру, і внесений до Реєстру кваліфікаційних центрів у складі Реєстру кваліфікацій.

Рішенням Національного агентства кваліфікацій № 2 від 25 листопада 2022 року ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ» акредитований як кваліфікаційний центр, про що внесено запис до Реєстру кваліфікацій за № 17 від 25 листопада 2022 року.

Кваліфікаційний центр утворюється та ліквідується у встановленому законом порядку. Кваліфікаційний центр здійснює свою діяльність як юридична особа – ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ».

У своїй діяльності кваліфікаційний центр керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, іншими актами у сфері кваліфікацій, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, методичними рекомендаціями Національного агентства кваліфікацій.

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Контактна особа
Бєлайчук Людмила Федорівна
методист

Контактний номер телефону:
(048) – 705 – 44 - 24

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
1.
Вартість освітньої послуги з присвоєння та/або підтвердження професійної кваліфікації «Електрогазозварник»
1.1.
З витратними матеріалами Центру
5265.00 грн
1.2.
З власними витратними матеріалами
2175.00 грн
2.
Вартість проживання в гуртожитку (за необхідністю здобувачеві надається місце в гуртожитку Центра)
178 грн. за добу
3.
Графік (періодичність) проведення процедури присвоєння та/або підтвердження професійної кваліфікації «Електрогазозварник»
Один раз на місяць (в останній тиждень місяця)

Загальні відомості про кваліфікаційний центр

Основні завдання Центру

1) оцінювання та визнання результатів навчання, присвоєння та/або підтвердження професійних кваліфікацій за процедурами, які дають змогу оцінити результати навчання, здобуті шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти, з видачею особі документів про присвоєння та/або підтвердження відповідних професійних кваліфікацій;

2) визнання професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах, з видачею особі відповідних документів.

Функції Центру

Кваліфікаційний центр виконує такі функції:

1) розробляє та впроваджує процедури оцінювання та визнання результатів навчання, присвоєння та/або підтвердження професійних кваліфікацій (далі – процедури оцінювання), які дають змогу оцінити результати навчання, здобуті шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти, запобігти недоброчесності, необґрунтованим або помилковим рішенням під час оцінювання, забезпечують неупередженість щодо здобувачів, відповідають політиці рівних можливостей і не містять привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного або соціального походження, майнового стану, місця проживання, іншими ознаками;

2) забезпечує оприлюднення інформації про умови та процедури оцінювання, про професійні стандарти та вимоги до оцінювання результатів навчання, порядок визнання професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах;

3) розробляє контрольно-оцінювальні матеріали, необхідні для проведення процедур оцінювання;

4) забезпечує необхідні умови для організації і проведення процедур оцінювання, зокрема, наявність необхідних матеріально-технічних ресурсів для проведення оцінювання відповідно до вимог професійних стандартів та вимог законодавства з охорони праці;

5) забезпечує належну кількість і кваліфікацію оцінювачів;

6) забезпечує захист інформації про контрольно-оцінювальні матеріали, персональні дані здобувачів професійних кваліфікацій та оцінювачів від несанкціонованого доступу;

7) проводить процедури оцінювання здобувачів професійних кваліфікацій;

8) за підсумками процедури оцінювання видає документ, що підтверджує факт присвоєння/підтвердження відповідної професійної кваліфікації та дозволяє виконувати певний вид роботи або здійснювати професійну діяльність;

9) забезпечує право на оскарження підсумків результатів процедур оцінювання;

10) здійснює визнання професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах, та видає документи, що підтверджують факт визнання таких кваліфікацій;

11) подає Національному агентству кваліфікацій відомості про присвоєні/підтверджені професійні кваліфікації для їх внесення до Реєстру кваліфікацій;

12) надає інформацію та консультації з питань процедур оцінювання, порядку визнання професійних кваліфікацій, здобутих у інших країнах;

13) виконує інші функції з метою реалізації покладених на Центр завдань.

Кваліфікаційний центр надає послуги на підставі письмових заяв здобувачів (заявників), зокрема, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проживають та/або перебувають на території України, біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

Професійна кваліфікація «Електрогазозварник»

Перелік професійних кваліфікацій

Кваліфікаційний центр ДНЗ «ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО ДСЗ» розширив перелік професійних кваліфікацій, за якими здійснюється присвоєння та/або підтвердження професійних кваліфікацій, оцінювання і визнання результатів навчання осіб, здобутих шляхом неформальної або інформальної освіти, визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах.

Окрім професійної кваліфікації «Електрогазозварник», акредитованої у 2022 році, введені для оцінювання наступні професійні кваліфікації:

4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення ІІ категорії ( анкета самооцінювання )

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення І категорії ( анкета самооцінювання )

5141 Манікюрник
5141 Педикюрник

Манікюрник, Педикюрник ( анкета самооцінювання )

Манікюрник ( анкета самооцінювання )

Педикюрник ( анкета самооцінювання )

Педикюрник першого класу ( анкета самооцінювання )

5141 Перукар (перукар-модельєр)

7412 Кондитер

Молодший кондитер (кондитер 3 розряду) ( анкета самооцінювання )

Кондитер (кондитер 4 розряду) ( анкета самооцінювання )

7439 Майстер з пошиття одягу

Молодший майстер з пошиття одягу ( анкета самооцінювання )

Майстер з пошиття одягу ( анкета самооцінювання )

8211 Оператор верстатів з програмним керуванням

Оператор верстатів з програмним керуванням 2 розряду ( анкета самооцінювання )

Оператор верстатів з програмним керуванням 3 розряду ( анкета самооцінювання )

8211 Фрезерувальник

Фрезерувальник 2 розряду ( анкета самооцінювання )

Фрезерувальник 3 розряду ( анкета самооцінювання )

Фрезерувальник 4 розряду ( анкета самооцінювання )

8212 Токар

Оцінювання і визнання результатів навчання осіб за конкретною професійною кваліфікацією триває два-три дні: у перший день комісія з оцінювання здійснює анкетування та тестування з професійно-теоретичної підготовки; у другий - третій день – проводить практичну комплексну кваліфікаційну роботу за професійними компетентностями.

За результатами оцінювання кваліфікаційним центром присвоюється та/або підтверджується не тільки повна професійна кваліфікація, але і окремі часткові професійні кваліфікації, які є складовими повної, та з яких продемонстровані професійні компетентності.

Кваліфікаційним центром видається сертифікат встановленого зразка про присвоєння та/або підтвердження конкретної професійної кваліфікації, інформація вноситься до Реєстру кваліфікацій Національного агентства кваліфікацій.

Запрошуємо на навчання

Сьогодні Одеський ЦПТО ДСЗ – це один з найбільш сучасних навчальних закладів професійної освіти в Україні, в якому можна навчатись, підвищувати кваліфікацію за 32 професіями та близько 50 напрямками курсів цільового призначення.

І на цьому ми не зупиняємось, а впевнено крокуємо ВПЕРЕД!

Одеський центр професійно-технічної освіти

За більш детальною інформацією звертайтесь
за телефонами нижче або приходьте.

Приймальня: тел. (048) 705-44-05 факс (048) 705-44-01 Секретар навчальної частини: тел. (048) 705-44-11
mail@profcentre.odessa.ua
м. Одеса, вул. І. Рабіна 18а
понеділок-четвер, 8:00-17:00 п'ятниця 8:00-15:45 субота-неділя вихідні