Державний навчальний заклад «Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості»

Розкрийте свій потенціал

В Одеському центрі ПТО ДСЗ допомогають реалізувати свої ідеї та мрії, якісно навчаючи 32 сучасним спеціальностям, які на сьогодні увійшли в топ актуальних професій.
Навчальний заклад працює вже 10 років і відрізнається тим, що запрошує отримати нову спеціальність вже дорослих людей, які роблять свій свідомий вибір на користь професії, актуальної на сьогоднішньому ринку праці.
Чудові викладачі - майстри своєї справи, прекрасна матеріально-технічна база, сучасні аудиторії та майстерні, які обладнанні всім необхідним для якісного навчання, затишний гуртожиток, який і гуртожитком не назвеш, скоріш готель - це не казка, а реальний учбовий заклад. Одеський центр ПТО ДСЗ йде в ногу з часом, прислуховується до його викликів та шукає оптимальні рішення. Його співробітники завжди готові перелаштуватись і вносити зміни в свою діяльність, якщо цього потребує ринок праці.

Про центр

Мета ДНЗ - надання кваліфікованих послуг дорослому населенню в умовах сучасного виробництва на основі впровадження провідних виробничих та інноваційних технологій навчання.

ДНЗ «Одеський центр ПТО ДСЗ» відповідно до ліцензованих в установленому чинним законодавством порядку професій та ліцензійних обсягів навчання здійснює прийом на професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних, які зареєстровані в службі зайнятості, працівників підприємств, організацій, установ, а також приватних осіб на договірних умовах.

Паспорт. Статут

Загальні офіційні відомості про навчальний заклад ДНЗ «ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО ДСЗ»

Стратегія розвитку

Стратегічна мета центру ґрунтується на сформованій попитом ринку праці, потребою безперервної освіти в умовах сучасного швидкозмінного попиту на кваліфіковані кадри для галузей народного господарства, які постійно розвиваються.

Робочі навчальні плани

Розроблені відповідно до Типової базисної структури навчальних планів, затвердженої з урахуванням вимог ДСПТО та регіонального компоненту.

Керівництво центру

Іванько Геннадій Леонідович

заступник директора

Тел. (048) 705-44-10

Іванько Геннадій Леонідович

Друмова Наталія Сергіївна

заступник директора

Тел. (048) 705-44-05

Друмова Наталія Сергіївна

Саржинський Роман Вячеславович

директор

Тел. (048) 705-44-05

Саржинський Роман Вячеславович

Назаренко Юлія Олексіївна

заступник директора

Тел. (048) 705-44-03

Назаренко Юлія Олексіївна

Нікішин Денис Сергійович

заступник директора

Тел. (048) 705-44-04

Нікішин Денис Сергійович

Історія центру

Історія розвитку ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО ДСЗ»

Історія навчального закладу бере свій початок з 2004 року. На підставі наказу Державного центру зайнятості від 21.06.2004 року «Про створення навчальних закладів Державної служби зайнятості» та наказу Одеського обласного центру зайнятості від 04.08.2004 №86 року №520 «Про створення в м. Одеса навчального закладу державної служби зайнятості» з метою задоволення потреб роботодавців у кваліфікованих працівниках та підвищення конкурентоспроможності безробітних шляхом професійного навчання було створено Державний навчальний заклад «Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості».

08 листопада 2004 року навчальному закладу видано «Свідоцтво про державну реєстрацію».

З 2004 року Одеський центр ПТО ДСЗ організовував навчання безробітних за багатьма професіями відповідно до договорів, які укладалися з різними навчальними закладами м. Одеси. Тоді, ще малочисельний, колектив закладу свою професійну діяльність здійснював в декількох кабінетах будівлі Одеського обласного центру зайнятості на вул. Адмірала Лазарєва, 10.

17 жовтня 2008 року затверджено нову редакцію Статуту ДНЗ «ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО ДСЗ» Державним центром зайнятості Міністерства праці та соцполітики України.

З 2009 року Центр здійснює підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення.

29 жовтня 2010 року було введено в експлуатацію комплекс будівель ДНЗ «ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО ДСЗ», розташований за адресою вул. Іцхака Рабіна 18-а. До комплексу входять три будівлі – 7-поверховий гуртожиток, 4-х поверхова будівля майстерень, 5-поверхова будівля адміністративно-навчального корпусу. З цього часу основним завданням навчального центру є забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення за професіями, які затребувані на ринку праці, сприяють його самозайнятості та розвитку підприємництва.

Сьогодні Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості – це один з найбільш сучасних навчальних закладів професійної освіти в Україні, в якому можна навчатись, підвищувати кваліфікацію за 32 професіями та близько 50 напрямками курсів цільового призначення. І на цьому ми не зупиняємось, а впевнено крокуємо ВПЕРЕД!

Антикорупційна програма

ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

телефон (048) 705-44-05

Наказ "Про затвердження плану заходів спрямованих на запобігання і протидії корупції на 2021 рік"

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (Закон України від 18.10.2006 № 251-V)

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (Закон України від 16.03.2005 № 2476-ІV)

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (Закон України від 18.10.2006 № 252-V)

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України "Про національну безпеку України"

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією

Закон України від 18.04.2013 № 221-VІІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією”

Закон України від 14.05.2013 № 224-VІІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики”

Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції»

Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII «Про Національне антикорупційне бюро України»

Закон України від 25.12.2015 № 922-VIIІ «Про публічні закупівлі»

Закон України про зайнятість населення: п. 4 ст .21 "Послуги, що надаються територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, відповідно до покладених на них завдань є безоплатними".

АКТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Указ Президента України від 05.10.2011 № 964/2011 “Про першочергові заходи з реалізації Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”

АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950 “Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування”

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195 “Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям”

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 “Питання запобігання та виявлення корупції”

Постанова Кабінету Міністрів України від від 29.04.2015 № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки»

НАКАЗИ МІН’ЮСТУ УКРАЇНИ

Наказ Мін’юсту України від 23.06.2010 № 1380/5 “Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів”

Наказ Мін’юсту України від 11.01.2012 № 39/5 “Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення”

Наказ Мін’юсту України від 23.03.2012 № 448/5 “Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав”

Наказ Мін’юсту України та Мінекономрозвитку України від 30.09.2013 № 2055/5/1153 “Про національну систему оцінки рівня корупції”

РІШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Рішення Національного агенства з питань запобігання корупції від02.03.2017 № 75 "Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи"

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від10.06.2016 № 3 «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

Рішення Національного агентства з питань запобігання і протидії корупції від 06.09.2016 № 19 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»

Рішення Національного агентства з питань запобігання і протидії корупції від 06.09.2016 № 20 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та внесення зміни до Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

Рішення Національного агентства з питань запобігання і протидії корупції від 10.02.2017 № 56 «Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ІНШИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.09.2012 № 986 “Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у осіб, які претендують на заняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування”

Наказ Мін’юсту України 18.03.2015 № 383/5 «Деякі питання проведення антикорупційної експертизи»

Календар подій

Календар подій ДНЗ ЦПТО у травні

01
Свято весни і праці Міжнародний день солідарності трудящих
02
Пасха Христова – Великдень
03
День кондитера
04
Міжнародний день пожежників
05
Початок навчання КЦП Основи 3-D друку Неформальне навчання
06
Неформальне навчання День піхоти в Україні
07
ДКА «Кравець» Неформальне навчання День радіо
08
День пам’яті та примирення
09
День Перемоги День матері
10
11
Початок навчання «Кравець», «Касир (в банку)», «Оператор верстатів з ПК», «Фрезерувальник», «Покоївка»
12
13
14
15
День Європи в Україні Міжнародний день сім’ї
16
17
Початок навчання КЦП «Підготовка управителів ОСББ», «Сучасні технології бух обліку»
18
Початок навчання «Кухар судновий», «Робітник з КОРБ»
19
20
ДКА «Манікюрник» День банківських працівників День вишиванки
21
22
23
День морської піхоти України
24
Початок навчання «Манікюрник», «Продавець непрод товарів» Початок навчання КЦП «AutoCAD»
25
День філолога
26
27
28
29
День працівників видавництв та поліграфії
30/31

План діяльності

Пріоритетні напрями та цілі розвитку.
Пріоритетні напрями та завдання розвитку Одеського ЦПТО ДСЗ у 2021 році

Розширення та модернізація матеріально-технічної навчального закладу;

- Поточний ремонт будівель навчального закладу;

- Забезпечення наявності ресурсів, необхідних для організації навчального процесу, зокрема придбання витратних матеріалів для проведення виробничого навчання в майстернях; навчальне-методичне, програмне забезпечення, поповнення бібліотечного фонду посібниками, літературою, періодикою;

- Підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- Застосування елементів дуального та дистанційного навчання у навчально-виробничому процесі;

- Підвищення якості освітнього процесу;

- Технічне обслуговування складних систем життєдіяльності закладу;

Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність

14-15 вересня 2020 року в рамках міжнародного проекту Erasmus+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» представники ОЦПТО в особі директора, заступників директора, старших майстрів та методистів взяли участь у Круглому столі «Управління підготовкою викладачів для закладів професійної освіти: узгодження інтересів зацікавлених сторін».

Метою заходу є публічне обговорення із зацікавленими сторонами результатів національного опитування щодо управління підготовкою викладачів для закладів професійної освіти на основі партнерства та розробка дорожньої карти позитивних змін.

На засідання були запрошені представники закладів професійної освіти, закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти, роботодавців, професійних об’єднань, Міністерства освіти і науки України, Інституту професійної технічної освіти НАПН України. Також у засіданні брали участь Європейські партнери проекту з Німеччини, Австрії та Італії, які поділились досвідом організації управління підготовкою викладачів в їхніх країнах.

Проект покликаний стимулювати позитивні зміни на національному рівні, учасники Круглого столу запропонували свої ідеї та висловили бачення шляхів вирішення ключових проблем в цьому напрямі.

Другий круглий стіл

11-12 березня 2021 Українська інженерно-педагогічна академія провела онлайн круглий стіл на тему "Розробка та впровадження механізмів управління на основі партнерства при підготовці педагогічних кадрів для системи П(ПТ)О: концепції ефективного функціонування"

Публічні закупівлі

Технічні та цінові вимоги до постачальника послуг з розподілу електричної енергії

У відповідності до Постанови № 1266КМУ від 16 грудня 2020 р., зокрема, п.3 «з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель».

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017р. №2019-УІІІ (далі Закон №2019), розподіл електричної енергії здійснюється оператором системи розподілу, який повинен мати відповідну ліцензію на право виконувати розподіл електроенергії на закріпленій території в умовах нового ринку. Враховуючи, що оператор системи розподілу, буде мати ліцензію на право виконувати розподіл електроенергії на закріпленій території, тобто буде займати монопольне становище при наданні послуг з розподілу електричної енергії, замовнику необхідно обирати оператора системи розподілу враховуючи норми Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) в редакції Закону від 19.09.2019р. №114-ІХ. На сайті НКРЕКП є інформація про те, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (порядковий номер 54 в реєстрі на сайті НКРЕКП), має ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності (територія Одеської області відповідно до постанови НКРЕКП від 06.11.2018 № 1345).

Отже, ДНЗ «ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО ДСЗ», як Замовник торгів, через відсутність конкуренції з технічних причин на відповідному ринку не має можливості забезпечуватись послугою розподілу електричною енергією іншими організаціями. Дані послуги за місцезнаходженням підприємства можуть бути надані лише певним постачальником, в особі Учасника. Інша альтернатива відсутня.

Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті НКРЕКП тариф на послуги з розподілу електричної енергії, що діє з 01.01.2021 року, для об’єктів 2 класу напруги складає 890,28 грн./МВт.год без урахування податку на додану вартість). З урахуванням 11ДВ тариф складає 1068,34 грн./МВт.год

Таким чином загальна вартість послуг з розподілу електричної енергії становить:

388 500 кВт*год х 0,1068336 грн./кВт.год = 415 048,54 грн./кВт.год з ПДВ.

Переговорна процедура закупівлі - оголошена 24.12.2020 (UA-2020-12-24-002657-с);

Обсяг розподілу електричної енергії становить - 388 500 кВт*год;

Очікувана вартість предмета закупівлі: 415048,54 грн. (чотириста п'ятнадцять тисяч сорок вісім гривень 54 копійки) з ПДВ;

Строк поставки: з 01.01. 2021 року по 31.12.2021 року.

Навчальний процес

Навчально-виробничий процес в ДНЗ «ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО ДСЗ» – це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, створена відповідно до ДСПТО України. ДНЗ «ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО ДСЗ» працює з трьома цільовими аудиторіями: безробітні, фізичні особи, роботодавці. Навчальний заклад в основному орієнтований на навчання безробітних, тому послуги з професійно-технічного навчання в першу чергу надаються особам, які стоять на обліку в службі зайнятості, але також з фізичними особами та роботодавцями підприємств регіону про підготовку їх працівників на базі ДНЗ підписуються угоди на навчання.

Діяльність

Матеріально-технічне забезпечення

Кожен навчальний кабінет, лабораторія, навчально-виробнича майстерня, відповідно до вимог ДСПТО України, оснащені всім необхідним для навчання.

Кадрове забезпечення

Всі педагогічні працівники відповідають високому рівню професійної компетентності та реалізують у своїй професійній діяльності дидактичні принципи професійного навчання безробітних.

Навчально-методичне забезпечення

Всі педагогічні працівники відповідають високому рівню професійної компетентності та реалізують у своїй професійній діяльності дидактичні принципи професійного навчання безробітних.

Запрошуємо на навчання

Сьогодні Одеський ЦПТО ДСЗ – це один з найбільш сучасних навчальних закладів професійної освіти в Україні, в якому можна навчатись, підвищувати кваліфікацію за 32 професіями та близько 50 напрямками курсів цільового призначення.

І на цьому ми не зупиняємось, а впевнено крокуємо ВПЕРЕД!

Одеський центр професійно-технічної освіти

За більш детальною інформацією звертайтесь
за телефонами нижче або приходьте.

Приймальня: тел. (048) 705-44-05 факс (048) 705-44-01 Секретар навчальної частини: тел. (048) 705-44-11
mail@profcentre.odessa.ua
м. Одеса, вул. І. Рабіна 18а
понеділок-четвер, 8:00-17:00 п'ятниця 8:00-15:45 субота-неділя вихідні